1. ALLMÄNT

Momsregnummer: SE 790911202601

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.presenten.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Södergårdens Interiör organisationsnummer 790911-2026 (”Presenten”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Presenten framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Presenten accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Presenten förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Presenten reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella felaktigheter i bild och text på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Presenten har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst och utan varsel. Var noga med att ta del av aktuella villkor och priser vid beställning. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Presenten att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Presenten utför beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktion eller ursprung. Presenten ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part. Alla varor förblir vår egendom tills full betalning erlagts. Alla bedrägeriförsök och falska beställningar polisanmäls med rättslig följd. 

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Presenten Södergårdens Interiör eller dess licensgivare. Informationen är skyddad. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Presenten.


2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Presentens Integritetspolicy.

Ett avtal om köp innebär en betalningsförpliktelse för Kunden och ingås först när Presenten bekräftat Kundens beställning. Presenten uppmanar Kunden att spara orderbekräftelsen som skickas via e-post för eventuella kontakter med Presentens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Presenten. Om beställningen återkallas så kommer Presenten att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är fullständiga och korrekta samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Presentens behandling av personuppgifter finns i Presentens Integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Presenten.se gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive moms, för närvarande 25%, böcker 6%, te,choklad 12%.  Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Alla varor säljs var för sig, även om det finns flera varor på en bild, säljs de styckevis om det inte framgår tydligt av textbeskrivningen att varorna säljs i par eller set.

Kunden kan välja att betala med något av de betalsätt vi erbjuder på Presenten.se. Läs mer om våra betalsätt och rabatter i våra Köpvillkor. Presenten har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Presenten. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Presenten eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Presenten förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. 

5. Kampanjer och erbjudanden

Presenten kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Presenten.se som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Presenten i samband med kampanjen. Presenten förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker. Var uppmärksam på de villkor som är förknippade med det erbjudande kunden vill nyttja. 

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Presenten skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Presentens leverans av varor och villkor för leveransen finner man i vår Leveransinformation.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Presenten dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Kunden har rätt att häva köpet om en leverans tar mer än 30 dagar och inget annat särskilt avtalats och detta inte beror på Kunden.

Vid förhandsbokning av en vara så skickas din beställning så snart varan kommit hem till oss, är det flera olika varor med förhandsbokning på samma beställning så skickas din beställning så snart alla varor kommit hem. Önskar du dela upp din leverans så kontakta kundtjänst, extra frakttillägg på 79kr per leveranstillfälle tillkommer.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och försändelsenummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Presenten rätt att debitera Kunden en avgift på 250 SEK.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Presenten detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
1, varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
2, varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis te, choklad, kosmetiska produkter, liknande produkter)
 

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för dessa typer av varor.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

Vill Kunden ångra sitt köp ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Presenten. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Presenten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Presenten enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, läs mer om returer i vår information kring Byte, Ångerrätt och Retur. 

När Kunden ångrar sitt köp betalar Presenten tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har Presenten rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Presenten betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Presenten tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Presenten får dock vänta med återbetalningen tills Presenten tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns något annat hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

Presenten följer konsumentköplagen och lämnar minst 2 års garanti på våra varor. I de flesta fall lämnar Presenten samma garanti som våra underleverantörer dvs minst 2 år. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelseeller kontoutdrag gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Presenten så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Presenten står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Presenten att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Presenten strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Presenten mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Presenten förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Presenten riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.


9. Länkar

Presenten kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Presentens kontroll, och webbplatser utanför Presentens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Presenten försöker säkerställa att Presenten enbart länkar till webbplatser som delar Presentens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Presenten inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.


10. Force Majeure

Presenten ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Presenten inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Presenten Kunden. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Presenten rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


11. Ändringar av Villkoren

Presenten förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Presenten har informerat Kunden om ändringarna. Presenten rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


13. Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Presentens kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Presenten beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.